A4Cube Fuji Xerox CT202610 (CT202610) 高容量黑色代用碳粉盒 – 兼容 Fuji Xerox CT202610 (CT202610) BK 墨盒 (打印量約為 6000 頁)

$168.00

適用於以下型號之打印機

Fuji Xerox DocuPrint Cm315z, Cp315dw

A4Cube Fuji Xerox CT202610 (CT202610) 高容量黑色代用碳粉盒 – 兼容 Fuji Xerox CT202610 (CT202610) BK 墨盒 (打印量約為 6000 頁)

$168.00

貨號: C4A-TN-BK-F-CT202610 分類: ,