A4Cube Fuji Xerox CT202612 (CT202612) 高容量洋紅色代用碳粉盒 – 兼容 Fuji Xerox CT202612 (CT202612) M 墨盒 (打印量約為 6000 頁)

$168.00

適用於以下型號之打印機

Fuji Xerox DocuPrint Cm315z, Cp315dw

A4Cube Fuji Xerox CT202612 (CT202612) 高容量洋紅色代用碳粉盒 – 兼容 Fuji Xerox CT202612 (CT202612) M 墨盒 (打印量約為 6000 頁)

$168.00

貨號: C4A-TN-MM-F-CT202612 分類: ,