A4Cube Fuji Xerox CT202613 (CT202613) 高容量黃色代用碳粉盒 – 兼容 Fuji Xerox CT202613 (CT202613) Y 墨盒 (打印量約為 6000 頁)

$168.00

適用於以下型號之打印機

Fuji Xerox DocuPrint Cm315z, Cp315dw

A4Cube Fuji Xerox CT202613 (CT202613) 高容量黃色代用碳粉盒 – 兼容 Fuji Xerox CT202613 (CT202613) Y 墨盒 (打印量約為 6000 頁)

$168.00

貨號: C4A-TN-YY-F-CT202613 分類: ,