HP 60XL 高容量黑色原廠墨盒 CC641WA (打印量約為 600 頁)

$538.00

適用於以下型號之打印機
HP Deskjet D2500 打印機、HP Deskjet D2530 打印機、HP DeskJet F4200 多合一打印機

HP60XL BK
HP 60XL 高容量黑色原廠墨盒 CC641WA (打印量約為 600 頁)

$538.00

貨號: CC641WA 分類: ,