HP 61XL 高容量三色原廠墨盒 CH564WA (打印量約為 330 頁)

$412.00

適用於以下型號之打印機

HP Deskjet 1000 打印機系列 – J110、HP Deskjet 1050 多合一打印機系列 – J410、HP Deskjet 2000 打印機系列 – J210、HP Deskjet 2050 多合一打印機系列 – J510、HP Deskjet 3000 打印機系列 – J310、HP Deskjet 3050 多合一打印機系列 – J610、HP Deskjet Ink Advantage 2010 打印機 K010、HP Deskjet Ink Advantage 2060 多合一打印機 K110

HP61XL Tri-color
HP 61XL 高容量三色原廠墨盒 CH564WA (打印量約為 330 頁)

$412.00

貨號: CH564WA 分類: ,